Yakatabune/ Thực đơn/ Bản đồ

Khu du lịch Tân Cảng
A100 Đường Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh.

028.3824.5355 1997@kcafe.vn