Trang chủ/Giới thiệu/Thực đơn/Bữa trưa/Đồ uống/Bản đồ/Đặt chỗ/Liên hệ/Giao hàng

Thực Đơn K-Cafe

Set A

dành cho 1 người

Nội dung MENU có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường

550,000 VNĐ

 • Zensai (3kind of appetizer)

 • Sashimi (2kind)

 • Salmon skin salad

 • Chicken tatsutaage (2)

 • Sushi (5 PCs)

 • Desert

Set B

dành cho 1 người

Nội dung MENU có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường

750,000 VNĐ

 • Salmon avocado salad

 • Sashimi (2kind)

 • Grill asparagus and bacon (2PCs)

 • Cyawannmushi (Steam egg custard)

 • Sushi (5 PCs)

 • Desert

Set C

dành cho 1 người

Nội dung MENU có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường

1,000,000 VNĐ

 • Mix seaweed salad

 • Sashimi (Chef’s choice of 3kind)

 • Cyawannmushi (Steam egg custard)

 • Deep fry octopus (3PCs)

 • Crab gratin

 • Sushi (5 PCs)

 • Desert

Khai vị

Edamame
70,000 vnđ
(Boil soy bean)
Pan fry ginkgo nuts
and deep fry garlic
100,000 vnđ
Himatsubushi
110,000 vnđ
(Deep fry burdock from Japan)
Teba
120,000 vnđ
(Grill spicy chicken wing) 2 PCs
Eihire
120,000 vnđ
(Soft grill Stingley fin)
Jyako tofu
130,000 vnđ
(Light fry small fish from Japan over tofu)
Chikuwa isobeage
130,000 vnđ
(Deep fry fish cake from Japan)
Steer fry thick bacon and potato, over mentaiko mayonnaise
130,000 vnđ
Kinoko yaki
140,000 vnđ
(Grill mix mushroom with garlic and butter)
028.3824.5355 1997@kcafe.vn